Mga tanging awit ng ang dating daan

Posted by / 14-Sep-2019 02:03

Mga tanging awit ng ang dating daan

Bagama’t maikli lamang ang programa, unti-unti namang nagtamo si Bro.

Eli ng masugid na mga tagapanood, kasama ang mga tagapakinig niya sa kaniyang programa sa radyo at sa pagiging resource person sa programa ni Manolo Favis sa radyong pinamagatang “Dis is Manolo and his Genius Family.”Nang buksan ni Bro.

Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ng Panginoon.

Kaya’t mula sa Dios ay lumabas ang apoy at tinupok sila. 10: 1-2) Nakatikim sila ng parusa bunga ng kanilang kapangahasan. 6:6-7) Nang malapit na sila sa may giikan ni Nacon, sapagkat kanilang dinala ang kaban ng Tipan, kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahio.

(Awit 6: 1) Hindi liko ang Dios para hindi makita ang kamaliang nagagawa nating mga tao, lalo na sa mga lingkod Niya.

Ilan sa mga istasyong ito ay ang DZRH, Radyo Natin, at marami pang iba.

Sa kasalukuyan, may simulcast rin ang Ang Dating Daan sa UNTV Radio La Verdad 1350 k Hz sa AM band.

Lahat tayo ay nagkakamali, at kung nagkakamali tayo ay hindi naman nangangahulugan na pinalalagpas ng Dios ang lahat ng mga ito.

Ang Dios ay hindi lamang Dios ng pag-ibig, sagana sa kagandahang loob at pagpapahinuhod, kundi Siya ay Dios din naman ng katarungan.

mga tanging awit ng ang dating daan-51mga tanging awit ng ang dating daan-51mga tanging awit ng ang dating daan-45